AED kast verhuisd

Gisteren is de AED kast die tot nu toe in het gemaaltje naast de winkel hing, verplaatst naar de Twirre
en hangt nu rechts naast de hoofdingang.
Een AED (automatische externe defibrillator) is bedoeld om in noodgevallen mensen met een
hartaanval eerste hulp te kunnen verlenen.
Wytgaard heeft een aantal vrijwilligers die bevoegd zijn om met deze apparatuur te werken.

aed

This entry was posted in dorps-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.