Dodenherdenking

Betinke is it ferline presint stelle yn it hjoed, mei it each op’e takomst.

Woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats op het kerkhof van de St. Martinus Tsjerke te Wirdum.
We herdenken met onze drie dorpen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
We “betinke” met muziek, teksten en verhalen.

We nodigen onze dorpsgenoten uit om op 4 mei bij deze “deadebetinking” aanwezig te zijn en om 20.00 uur met elkaar twee minuten stil te zijn.

We zien u en jou graag vanaf 19.40 uur op het kerkhof van de St. Martinus Tsjerke.

Bestuur 4 maaie kommisje
Wytgaard, Wirdum, Swichum

This entry was posted in dorps-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.