inzameling grof tuinafval

Hierbij willen wij u er op attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Dorpsbelang Wytgaard, ook dit jaar in oktober weer de gelegenheid biedt vrijkomend grof tuinafval aan te bieden.

Voor de inzameling wordt op de volgende zaterdagen een hoek van de parkeerplaats bij de school aan de Fopma’s reed voor de inzameling afgezet met lint:

Zaterdag 8 oktober 2016 
Zaterdag 15 oktober 2016 

Deze hoek zal worden afgezet voor inzameling van 08.00 uur tot 19.00 uur. U kunt dan uw tuinafval in de hoek deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden. Hierop wordt door de vrijwilligers van Dorpsbelang Wytgaard goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval daarnaast de hele week gratis naar de milieustraat brengen
(Greunsweg 86, Leeuwarden of Oedsmawei 9, Grou).

Houdt u zich alstublieft aan de volgende spelregels:  

  • Alléén (grof) tuinafval kan worden gebracht. 
  • Alléén aanbieden op de boven genoemde zaterdagen tussen 08.00 en 19.00 uur. 
  • Na het brengen de plek weer afsluiten met de dranghekken.  

Ouders wordt op het hart gedrukt dat de inzamelplaats geen speelplaats voor de kinderen is:  er moeten geen ongelukken gebeuren! 

This entry was posted in dorps-nieuws, gemeente-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.