tuinafval in maart

AFHALEN GROF TUINAFVAL

Ook dit jaar is er in maart weer gelegenheid om vrijkomend grof tuinafval in Wytgaard aan te bieden.
Voor de inzameling wordt op de volgende zaterdagen een hoek van de parkeerplaats bij de school aan de Fopma’s reed voor de inzameling afgezet met lint:

Zaterdag 18 maart 2017
Zaterdag 25 maart 2017

Deze hoek zal worden afgezet voor inzameling van 08.00 uur tot 19.00 uur. U kunt dan uw tuinafval in de hoek deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden.
Uiteraard kunt u uw grof tuinafval daarnaast de hele week gratis naar de milieustraat brengen (Greunsweg 86, Leeuwarden of Oedsmawei 9, Grou).

Houdt u zich alstublieft aan de volgende spelregels:

  • Alléén (grof) tuinafval kan worden gebracht
  • Alléén aanbieden op de boven genoemde zaterdagen tussen 08.00 en 19.00 uur.
  • Na het brengen de plek weer afsluiten met de dranghekken.
    Ouders wordt op het hart gedrukt dat de inzamelplaats geen speelplaats voor de kinderen is: er moeten geen ongelukken gebeuren!
This entry was posted in dorps-nieuws, gemeente-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.