Toekomstbeelden Wytgaard van kinderen en jongeren vertaald in verrassende voorstelling

Boargemaster Briesjes fanôf it Wytgaarder strân: “Goed nijs foar Wytgaard oan See. Us doarp hat it earste plak behelle yn ‘e Top Tsien Bêste Strânbestimmingen fan Europa.”

Maar toeristen? Waar komen die vandaan? Hoe komt Wytgaard aan zee te liggen? Wie heeft dit nu weer bedacht? Is dit weer zo’n streek van burgemeester Briesjes? En hoe moet het nu met het clubhuis van de kinderen?

Toekomstbeelden voor Wytgaard in een voorstelling

Voor de nieuwe dorpsvisie van Wytgaard gaven de kinderen van het Kindcentrum en Jeugdclub Wytgaard een inkijkje in hun dromen voor Wytgaard. Deze dromen zijn uitgebeeld in een voorstelling o.l.v. Onno Spreij, Marit de Weerd en Marineke Buijs. Een groot aantal kinderen nam deel aan het toneelstuk, andere kinderen verzorgden de creatieve aankleding. Zo is ieder op zijn of haar eigen manier bezig geweest om een prachtige voorstelling te maken voor iedereen die betrokken is bij Wytgaard. Vrijdag 2 februari brachten zij een spetterende voorstelling op de planken.

Talenten op het podium (foto Arnold Hoekstra)

Het wel en wee van Wytgaard aan zee

Een projectontwikkelaar ziet zijn kans schoon een wellness hotel in het dorp te bouwen. Als de kinderen uit het dorp daar lucht van krijgen smeden ze snode plannen met de dorpsoudste om de toeristen uit het dorp te jagen. Een bijzondere vondst van een archeoloog onder het clubhuis van de kinderen gooit ook nog eens roet in het eten van burgemeester Briesjes en de projectontwikkelaar. Die laatste geeft op, hun clubhuis blijft staan. De kinderen mogen hun plannen voor een zwembad en ijscowinkel een paar kilometer verderop realiseren. De archeologische vondst bij het clubhuis zorgt voor echte cultuurliefhebbers in het dorp.

Verbinding

Kindcentrum Wytgaard (kinderopvang en basisschool) wil in verbinding staan met de wereld om haar heen. Sandra Rodenhuis directeur van het Kindcentrum: “Door die verbinding ontstaan er mooie projecten waarin de kinderen de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar hun talenten liggen.” Er wordt nauw samengewerkt met andere verenigingen en voorzieningen in het dorp. Rodenhuis: “Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen waarmee we elkaar nu en in te toekomst kunnen versterken.” Hennie Veenstra van seniorenvereniging Us Fersetsje, een activiteitenvereniging voor senioren in Wytgaard was nauw betrokken bij de voorbereidingen: “Wy stean graach yn ferbining mei de bern en jongerein yn it doarp. Wy kinne mekoar in soad leare en hawwe in protte wille mei mekoar!” Ida Boonstra van Toneelvereniging Lyts mar Krigel in Wytgaard is ook enthousiast: ‘Hjir stiet de widze fan in nije generaasje toanielspilers foar LMK. Sa wurkje wy mei mekoar oan de takomst fan ús ferienings. Wy wurkje derom graach mei oan sa’n produksje!”

Dit project was een initiatief van Kindcentrum Wytgaard en Dorpsbelang Wytgaard en is mede mogelijk gemaakt met subsidie Kansen voor Kinderen van de gemeente.

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.