Extra inzameling (grof) tuinafval in maart 2020

In maart is er weer de gelegenheid vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.

Voor de inzameling wordt op de volgende zaterdagen een hoek van de parkeerplaats bij de school aan de Fopma’s reed voor de inzameling afgezet met lint:

Zaterdag 14 maart 2020

Zaterdag 21 maart 2020

Deze hoek zal worden afgezet voor inzameling van 08.00 uur tot 19.00 uur. U kunt dan uw tuinafval in de hoek deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval daarnaast de hele week gratis naar de milieustraat brengen (Greunsweg 86, Leeuwarden of Oedsmawei 9, Grou).

[Bericht OMRIN]

This entry was posted in dorps-nieuws, gemeente-nieuws, nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.