4 maaie komitee
.
bestuur
Janny vd. Wal voorzitter 058-2553870
Vacant secretaris
Vacant penningmeester
J.P. van Oosten
Haije de Boer
Geartsje v.d. Meer
Piet Sizoo
 .

 

 

 

 

Comments are closed.