Wytgaard in het nieuws   1899 t/m 1880                           terug naar index 
 .
1899 27-10 timmerzaak te koop
1899 18-02 25 jarig jubileum T. Sannes
1898 31-10 nieuwe kleermaker .
1898 30-08 dankbetuiging J. Ypma 
1898 31-03 eierzoek-verbod 
1898 14-01 te koop; timmerwinkel Stornebrink 
1898 05-01 herberg “de Bonte Koe” te koop
1896 02-10 stier; tot springen gereed
1895 02-10 kastelein te laat gesloten
1895 26-04 boelgoed kastelein S. vd Meer 
1895 05-04 terp-aarde van “de Polle”
1894 18-07 onder curatele gesteld
1894 01-06 opening winkel
1893 09-10 tevreden over nummerwisselaars
1893 14-07 aanbesteding rijksstraatweg
1893 31-03 te koop: best hooi
1892 21-10 verkoop vastgoed “in den Noordend”
1892 22-08 aanbesteding slatten Wijtgaarder vaart
1892 05-02 wegens “onnoozelheid” onder curatele
1891 02-06 koe door bliksem gedood
1890 08-10 te koop: populieren en ijpen
1890 09-06 oud strijder overleden
1890 06-05 cursus in het knippen
1890 26-02 oproep plaatsvervangers/nummerwisselaars
1889 13-05 aanbevelend bakker B.J. Hijlkema
1889 07-05 gehomologeerd en gerehabiliteerd
1889 25-02 faillissement koopman en slager
1889 19-02 populierenhout voor piepegaalmakers
1887 05-10 partij touw gestolen
1887 26-03 koe hangt ter bezichtiging in slagerij
1886 19-07 paard en wagen in de sloot
1886 28-04 railweg tot vervoer van terpaarde 
1886 16-04 afvoer terp-aarde te Wijtgaard 
1886 13-03 bedank-gedicht arbeiders Wijtgaard 
1885 10-08 aanbesteding vergroting lagere school
1885 05-06 schuldig verklaard aan 2 misdaden
1884 03-11 goederenvervoer met paard en wagen
1883 09-11 schutjaspartij te Wijtgaard
1883 07-09 aanbesteding baggerwerk Wijtgaarder vaart
1883 01-01 onderwijzer gevraagd
1882 31-03 beurtschip naar Sneek
1881 29-03 tarieven passagiers-goederen beurtvervoer
1881 07-01 wagenmakerij te huur
1880 30-12 dienstregeling beurtschipper Jorna
1880 10-12 huis en wagenmakerij te koop
1880 09-12 wagenmaker failliet verklaard
1880 05-10 puik beste friesche beer
.
terug naar index

 

Comments are closed.