Wytgaard_wapen.svg vergaderdata dorpsbelang 2018
maandag 15 januari 19:30 uur de Twirre
woensdag 14 februari 19:30 uur Parochiezaal
woensdag 14 maart 19:30 uur Parochiezaal
woensdag 11 april 19:30 uur Parochiezaal
vrijdag # 13 april 19.30 uur de Twirre
maandag 14 mei 19:30 uur de Twirre
maandag 11 juni 19:30 uur de Twirre
vrijdag 13 juli géén inloopmogelijkheid.
maandag 10 september 19:30 uur de Twirre
maandag 8 oktober 19:30 uur de Twirre
maandag 12 november 19:30 uur de Twirre
maandag 10 december 19:30 uur de Twirre
# ledenvergadering  .
Vanaf 19:30 uur is er, voorafgaand aan de vergadering, gelegenheid om langs te komen
met vragen. (Graag wel even van te voren aanmelden bij één van de bestuursleden).

 

Comments are closed.