Wytgaard_wapen.svg vergaderdata dorpsbelang 2019
maandag 07 januari 20:00 uur de Twirre
maandag 04 februari 20:00 uur de Twirre
maandag 04 maart 20:00 uur de Twirre
maandag 01 april 20:00 uur de Twirre
vrijdag # 05 april 20.00 uur de Twirre
maandag 06 mei 20:00 uur de Twirre
maandag 17 juni 20:00 uur de Twirre
maandag 02 september 20:00 uur de Twirre
maandag 07 oktober 20:00 uur de Twirre
maandag 04 november 20:00 uur de Twirre
maandag 02 december 20:00 uur de Twirre
# ledenvergadering  .
Vanaf 19:30 uur is er, voorafgaand aan de vergadering, gelegenheid om langs te komen
met vragen. (Graag wel even van te voren aanmelden bij één van de bestuursleden).

Comments are closed.