It “kommen en gean” fan Wytgaarders

Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de bewonersgeschiedenis van Wytgaard.
Met name de oudere buurten van ons dorp kennen een rijk verleden van komende en gaande dorpsgenoten.
De database is uitdrukkelijk bedoeld als een eerste opzet en laat nog veel ruimte over voor invulling, aanvulling, wijzigingen en opmerkingen.

Wilt u helpen om de Wytgaarder bewonersgeschiedenis compleet te maken?
Iedere opmerking/aanvulling is welkom!
U kunt uw aanvullingen naar dit mail-adres sturen en dan worden uw opmerkingen in het bestand verwerkt.

verantwoording
Dit is een particulier initiatief. Dorpsbelang is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de database.
Mocht u bezwaar hebben tegen vermelding in de database dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen.
Uw naam word dan per direct verwijderd.

Dank
Aan Henk Nota. Zijn artikelen die de afgelopen jaren verschenen in het dorpsblad “it Havenpypke” zijn een belangrijke bron van informatie geweest. Ook de ingezonden stukken van diverse oud-dorpsgenoten hebben daarbij geholpen.
Dank ook aan Joop Roorda voor het aanleveren van diverse aanvullingen.

Klik hier voor het overzicht van (oud) dorpsbewoners.

Comments are closed.