feriening Doarpsbelang Wytgaard
opgericht 29-01-1925
 
     
  bestuur  
     
  Menno Deelstra               voorzitter 06-20438084    
  Ingrid Visser secretaris 06-83536530    
  Ids Roorda penningmeester 06-23677827    
  Menno Rolf Turkstra    06-28363854    
           
           
  overige taken / werkgroepen  
           
  Ingrid Visser secretaris, contactpersoon Twirre, JCW en school, contactpersoon werkgroep sociaal
  Menno Deelstra contactpersoon Havenpypke, contactpersoon werkgroep woonomgeving, samenwerking duurzaamheid Wirdum Swichum Wytgaard
  Ids Roorda secretaris, ledenadministratie, budgetbeheer, groen, licht
    notulist, contactpersoon werkgroep Buorren, social media
  Menno Rolf Turkstra Groenbeheer, onderkomens sportveld, beheer aankondigingsborden
   
  Gea Hoekstra, Anneke Schuurman: bezoeken nieuwe bewoners.
   
   
  e-mail     website     facebook     twitter
 

 

Comments are closed.