feriening Doarpsbelang Wytgaard
opgericht 29-01-1925
 
     
  bestuur  
     
  Maarten Jansen voorzitter 06-34557452    
  Teatske Rienks vice-voorzitter 06-83220738    
  Ingrid Visser secretaris 06-83536530    
  Ids Roorda penningmeester 06-23677827    
  Roelof Burghoorn   06-48134707    
  Ivonne de Waard   06-36404539    
   overige taken / werkgroepen  
           
  Maarten Jansen jeugdzaken
  Teatske Rienks notulist, contactpersoon Havenpypke, social media
  Ids Roorda ledenadministratie, budgetbeheer, groen, licht
  Roelof Burghoorn groen, grijs, licht, duurzame energie
  Ingrid Visser contactpersoon Twirre, social media
   
  Gea Hoekstra, Anneke Schuurman: bezoeken nieuwe bewoners.
  Teatske, Ingrid, Roelof: werkgroep dorpsvisie.
   
  e-mail     website     facebook     twitter
 


Comments are closed.