Home » Dorpscentrum

Dorpscentrum

Stichting dorpscentrum “De Twirre”
opgericht: 01-03-1971
bestuur
Eelke Nutma voorzitter 058-2551044
Anneke Veldkamp secretaris 058-2552831
Pytsje Hoekstra penningmeester 058-2551375
Watze Jorna technisch beheer
Wietze Jorna technisch beheer
Foppe Jorna beheerder 06-30552601
e-mail secretariaat     e-mail agendabeheer