Dorpenteam     

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou.

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking. Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals. Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op. Voor inloop zijn wij ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur, ’s middags gesloten. Wij zijn de hele dag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer: 0566 625151 Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou

e-mail

Comments are closed.