dorpsblad “it Havenpypke”   (sinds 1969)
  Het “Havenpypke is een uitgave van dorpsbelang en verschijnt 6x per jaar.
         
  Redactie                     .
  Bertus Blümers
Willie Kamminga
Dirkje Deelstra   
                               
  digitale Havenpypkes
 
Redactie-adres
  Voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen: 
Bertus Blümers
Hegedyk 43
9089 BM Wytgaard                                                  
  e-mail  
                                                
   
         
   
   
         

Comments are closed.