“In goud een versmalde golvende paal van azuur, rechts vergezeld van een adelaarskop en een kam, links van drie schuinlinks geplaatste spijkers met de punt naar beneden gericht, alles van sabel.”

Wytgaard_wapen.svg

Het wapen is opgebouwd uit een voorstelling van een riviertje, Wytgaard had vroeger een haventje aan de Middelzee. De adelaarskop komt uit de familiewapens van Feytsma, Jeltinga en Sytzama, die in het dorp belangrijk waren. De kam komt uit de wapens van de geslachten Cammingha en Camstra, die eveneens states in het dorp bewoonden. De spijkers zijn ontleend aan het kruis van Jezus,
bron: Wikipedia

Uit het boek “Tusken Potmarge en Jokse” komt de volgende beschrijvende tekst:

Voor Wytgaard werd dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens aangereikt door de heer Henk Nota.
Uit een bouquet aan heraldische gegevens werd een duidelijk en evenwichtig geheel gecreëerd. Wytgaard had een haventje, lag bij de Middelzee en nu nog bij de Zwette. Dit werd aangegeven in een versmalde blauwe golvende baan. Uit de vele wapens van adelijke geslachten op de meerdere states bij Wytgaard werden een paar opvallende attributen uit het tekenwerk van Feico Hoekstra opgenomen. Zo kregen in het rechter gouden schildveld van het dorpswapen, uit het wapen van de Oenema’s de zwarte adelaarskop, en uit dat van de Cammingha’s de zwarte kam een plaats, dit ter illustratie van de rijke streekgeschiedenis. Om het evenwicht in het schild te complementeren werden in het gouden deel ter linkerzijde de drie zwarte kruisnagels van Christus geplaatst; mede van de statie Wytgaard (Jezuïten).
De vlag van Wytgaard is ook hier een vereenvoudigde weergave van het essentiële uit het schild, te weten: in geel een laag geplaatste blauwe golvende baan waarboven een zwarte arendskop.

Wapenschild:
In goud een blauwe versmalde golvende paal, rechts daarvan een afgerukte adelaarskop en een dubbele kam, alles zwart, en ter linkerzijde drie schuinlinks geplaatste zwarte nagels met de punt naar beneden.

Vlag:
Drie golvende banen geel-blauw-geel in een hoogteverhouding van 19 : 7 : 4; op de eerste baan aan de broekzijde een zwarte adelaarskop met een hoogte, gelijk aan 13/20 vlaghoogte.

 

Comments are closed.