.
Pop en Musicalkoor “Sawat Suver”
repetities op vrijdagavond 19:00 – 20:00 uur
 .
bestuur
Elisabeth Mozes 06-20089787
Karen Voetberg 06-37089652
Tineke van Dijk 06-14264196
Klaske Deinum dirigent / leiding 058-2551474
e-mail

 

Comments are closed.