.
Shantykoor “De Middelseesjongers”
opgericht: 25-11-1996
Het shantykoor zingt liederen over zee- en binnenscheepvaart
 .
bestuur

 

Comments are closed.