Thuiszorg Het Friese Land
Postbus 417    8901 BE Leeuwarden
tel: 0900-8864 (dag en nacht bereikbaar €0,10 per minuut)
e-mail     website
Alphabemiddeling, verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp.
opening van 08.00 tot 15.00 uur.          tel: 06-31153510
Uitleen van hulpmiddelen
Zorgcentrum Nij Friesmahiem
De Waring 6, 9001 HZ Grou                  tel: 0566-623035
Friese zorgwinkel/verkoop hulpmiddelen
Kelvinstraat 5 8912 AN Leeuwarden      tel: 058-2662067
Locatie  M.C.L. Leeuwarden                   tel: 058-2890701

 

Comments are closed.