top of page

Nieuwe vergadering op vrijdag 15 oktober m.b.t. statutenwijziging Dorpsbelang Wytgaard


Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.


De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen. In de ledenvergadering op 24 september jl. moest tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. Dit was helaas niet het geval. Daarom roepen wij een nieuwe vergadering bijeen op vrijdag 15 oktober om 20.00 in dorpshuis De Twirre. Alle leden van Dorpsbelang Wytgaard zijn van harte welkom om deze avond mee te stemmen. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Aanwezigheid wordt beloond met koffie/thee en een drankje na afloop!


Een concept van de nieuwe statuten is hieronder te vinden en op verzoek te verkrijgen bij één van de bestuursleden.


Statutenwijziging Dorpsbelang Wytgaard (concept)
.pdf
Download PDF • 211KB

Comments


bottom of page