top of page

Parkeren Buorren

De reconstructie van de Buorren is in volle gang. Het zuidelijke gedeelte is inmiddels klaar en weer open voor al het verkeer. In maart 2021 start de reconstructie van het noordelijke gedeelte van de Buorren. Fietsers maken nu binnen de bebouwde kom gebruik van de rode fietsstroken. Afgelopen weken stonden er regelmatig auto’s langdurig en/of structureel geparkeerd op de rode fietsstrook. Dit is absoluut niet de bedoeling. Naast dat het voor een gevaarlijke situatie zorgt, riskeer je ook een boete van € 95,- voor fout parkeren. Dorpsbelang Wytgaard verzoekt daarom iedereen nadrukkelijk om auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren en niet op de rode fietsstrook!


Comments


bottom of page