top of page

Prijsvraag: 'Nije fitaliteit troch âlde pleatsen'

Al jaren verliezen boerderijen door de ontwikkelingen in de landbouw hun agrarische functie. Naast het behoud van bestaande agrarische functies zijn nieuwe functies voor deze boerderijen belangrijk voor de leefbaarheid en ontwikkeling van platteland en dorpen. Vanuit het Europese Leader programma Noordwest Fryslân is door de provincie Fryslân een prijsvraag uitgezet voor eigenaren van herbestemde of te herbestemmen monumentale of karakteristieke boerderijen waarvan de onderhoudstoestand van het dak matig of slecht is. Met de prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen kunnen voor de tien beste herbestemmingen, prijzen van maximaal € 25.000 worden gewonnen voor dakherstel. Via het Kenniscentrum Herbestemming Noord is professionele ondersteuning mogelijk. Ken je of heb je een boerderij met een matig of slecht dak? Dan leent die zich heel goed voor deze prijsvraag. Er gelden een aantal voorwaarden voor deelname. Meer informatie over de prijsvraag en de ondersteuning: www.fryslan.frl/prijsvraagfryskepleatsComments


bottom of page