top of page

Stem nu en maak Wytgaard hartveiliger!

In Wytgaard wil het Dorpsbelang graag een centrale AED plaatsen in een kast aan de buitenmuur van gezondheidscentrum It Kleaster. De kast wordt niet afgesloten en doordat It Kleaster centraal aan de doorgaande weg ligt zou een AED op deze plaats zeer welkom zijn.


Het is de laatste jaren helaas meerdere keren voorgekomen dat er via hartslag.nu een oproep gedaan werd om een AED naar een slachtoffer met een hartstilstand te brengen. We hebben momenteel in Wytgaard één AED bij De Twirre hangen, een logische plek omdat hier veel activiteiten plaatsvinden en dit bovendien tussen het Kindcentrum en het sportveld ligt. Wanneer er echter een oproep komt om de AED op te halen blijkt deze plek vaak minder makkelijk te vinden en hangt de AED niet handig op de route naar het slachtoffer. Een tweede AED zou wel eens levens kunnen redden!


Om deze tweede AED te realiseren doen we mee aan ‘het beste idee voor de mienskip.’ Dit is een initiatief van De Friesland. De Friesland steunt 10 ideeën met een maximumbedrag per idee van € 2.500,-. Een vakkundige jury beoordeelt alle ideeën, maar daarnaast tellen de publieksstemmen voor 50% mee in de einduitslag. Kortom we hebben jullie stem nodig! Stemmen kan t/m 22 november via deze link: https://www.samenfitter.nu/het-beste-idee/i/ideeen-particulier

Comments


bottom of page