top of page

Dorpsbelang

1200px-Wytgaard_wapen.svg.png
Dorpsbelang Wytgaard

 

De vereniging Dorpsbelang Wytgaard  is opgericht in 1925. Onze doelstelling is het behartigen van belangen van de bewoners van Wytgaard naar gemeente en provincie. Daarnaast organiseren en ondersteunen wij vele activiteiten om de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.

 

De meeste inwoners van Wytgaard zijn lid van dorpsbelang. Zij worden vertegenwoordigd door een bestuur van vijf leden die ondersteund worden door de volgende werkgroepen:

  • Sociaal

  • Wonen

  • Buorren

  • Redactie 't Havenpyke

  • Bezoeken van nieuwe bewoners

  • Onwikkeling van Wytgaard

Deze werkgroepen opereren zelfstandig en hebben regelmatig contact met het bestuur.

We vergaderen meestal iedere eerste maandag van de maand in de Twirre (zie het vergaderschema). Tussen 19:30 en 20:00 is er vrije inloop voor dorpsbewoners om wensen en ideeën voor dorp, buurt of straat met ons te delen.

Jaarlijks krijgen wij een bijdrage van de gemeente: het dorpenbudget. Hiermee worden lokale initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van Wytgaard. Aanvragen voor een bijdrage kunnen gemaild worden met een duidelijke onderbouwing en op verzoek toegelicht worden tijdens het inloophalfuur. Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waar we verantwoording afleggen voor onze leden.

Lidmaatschap

Iedere inwoner van Wytgaard kan lid worden. De contributie is € 15,- euro per jaar, en wordt in december via automatische incasso geïnd. Aanmelden of opzeggen kan via dorpsbelang_wytgaard@hotmail.com.

Leden ontvangen dorpskrant 't Havenpypke. Deze verschijnt 6 keer per jaar.

bottom of page