top of page

Bestuur

Voorzitter

Menno Deelstra

tel.: 06-20438084

Contactpersoon werkgroep wonen, ontwikkeling Wytgaard, AED

Penningmeester

Auke Tseard Jongbloed

Contactpersoon werkgroep sociaal

en It Havenpypke

Algemeen bestuurslid

Erik Beek

 

Secretaris

Nynke Rijpma

Contactpersoon groenonderhoud

Algemeen bestuurslid

Vacant

Beheer website/facebook

bottom of page