top of page

Bestuur

Voorzitter

Menno Deelstra

tel.: 06-20438084

Contactpersoon werkgroep wonen, ontwikkeling Wytgaard, AED

Penningmeester

Auke Tseard Jongbloed

Algemeen bestuurslid

Wytske Jongbloed

Contactpersoon 't Havenpypke, website/facebook en werkgroep sociaal

Secretaris

Marlies Roorda

Algemeen bestuurslid

Nynke Rijpma

Contactpersoon groenonderhoud

bottom of page