Merke Kommisje

Contactgegevens

Secretaris
Sytse Jonkman
S

  • Facebook
Merke Kommisje

De merkekommisje streeft ernaar elk jaar in het weekend van week 33 de merke (dorpsfeest) te organiseren. Dit begint op vrijdagochtend en eindigt op zaterdagavond. In het programma wordt er rekening mee gehouden dat alle doelgroepen worden aangesproken van jong tot oud. Elk jaar is er weer een ander thema. Dit thema is terug te zien in o.a. de optocht, de buurtversiering en het verkleed matinee op zaterdagochtend. Terugkomende activiteiten zijn zeskamp, kinderspelletjes en kaatsen. Maar de merke is bovenal een feest met leuke (live)muziek, gezelligheid, saamhorigheid en feestvreugde!

gras.jpg

 CONTACT

Marlies Roorda

Secretaris

 FACEBOOK

  • White Facebook Icon

 DOARPSBELANG

 WIJKAGENT

Marieke Zweers
tel.: 0900-8844

 GEMEENTE

© 2020 Dorpsbelang Wytgaard