AED

AED


Een AED (automatische externe defibrillator) is bedoeld om in noodgevallen mensen met een
hartaanval eerste hulp te verlenen.
Wytgaard heeft een aantal vrijwilligers die bevoegd zijn om met deze apparatuur te werken. De AED is geplaatst rechts naast de hoofdingang van de Twirre.

gras.jpg

 CONTACT

Marlies Roorda

Secretaris

 FACEBOOK

  • White Facebook Icon

 DOARPSBELANG

 WIJKAGENT

Marieke Zweers
tel.: 0900-8844

 GEMEENTE

© 2020 Dorpsbelang Wytgaard