top of page

AED

AED


Een AED (automatische externe defibrillator) is bedoeld om in noodgevallen mensen met een
hartaanval eerste hulp te verlenen.
Wytgaard heeft een aantal vrijwilligers die bevoegd zijn om met deze apparatuur te werken. In Wytgaard hangen er twee AED's. Eén AED is geplaatst rechts naast de hoofdingang van de Twirre. De andere AED hangt links naast de ingang van het Gezondheidscentrum.

aed.jpg
bottom of page