top of page

Popkoor

sawat suver.png
Contactgegevens

Karen Voetberg
karenvoetberg@gmail.com

Tineke van Dijk

tineke.vandijksmit@hetnet.nl

Elizabeth Mozes

elizabeth_m@live.nl

Popkoor Sawat Suver

Popkoor Sawat Suver is ontstaan toen een paar vrouwen graag ‘gesellich sjonge’ wilden. 13 jaar geleden zijn we in Wurdum begonnen. Nu zingen we al een aantal jaren in Wytgaard, op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in het parochiezaaltje.

Onze (tussen 25 en 30) leden komen uit Wytgaard, Wurdum, Wergea, Reduzum en Jellum. Het repertoire bestaat uit popsongs in zowel Nederlands, Engels als Frysk. De meeste nummers worden twee- of driestemmig gezongen. Ieder seizoen komen er nieuwe liederen bij. 

Het plezier in mét elkaar zingen staat voorop. Maar de resultaten leiden ertoe dat men vaker zegt: dat ‘Sawat’ kan er wel bijna af!

Het koor wordt begeleid door piano en gitaar en staat onder leiding van Klaske Deinum.

We hebben jaarlijks 2 á 3 optredens op verschillende locaties, zoals bij de 4-mei-viering in Wurdum, in Erasmushiem, bij Charles Dickens-festijn in Leeuwarden en kerstconcert in Wytgaard.

bottom of page