top of page

Dorpsblad It Havenpypke

Contactgegevens

redactieadres

Bertus Blümers

Hegedyk 43

9089 BM Wytgaard

Dorpsblad It Havenpypke

 

It Havenpypke is een uitgave van dorpsbelang Wytgaard en verschijnt zes keer per jaar. 

Kopij kunt u mailen naar redactiehavenpypke@hotmail.com als Word-bestand. Foto's graag in aparte bijlage en in hoge resolutie.

Archief
 

Hier vind een overzicht van alle Havenpypkes (in PDF) die tot dusver zijn verschenen. De Havenpypkes van het lopende kalenderjaar zijn hierin nog niet meegenomen.

logo havenpypke.jpg
bottom of page