Dorpsblad

Contactgegevens

redactieadres

Bertus Blümers

Hegedyk 43

9089 BM Wytgaard

Dorpsblad 't Havenpypke

 

't Havenpypke is een uitgave van dorpsbelang Wytgaard en verschijnt zes keer per jaar. 

Kopij kunt u mailen naar redactiehavenpypke@hotmail.com als Word-bestand. Foto's graag in aparte bijlage en in hoge resolutie.

Archief
 

Hier vind een overzicht van alle Havenpypkes (in PDF) die tot dusver zijn verschenen. De Havenpypkes van het lopende kalenderjaar zijn hierin nog niet meegenomen.

gras.jpg

 CONTACT

Marlies Roorda

Secretaris

 FACEBOOK

  • White Facebook Icon

 DOARPSBELANG

 WIJKAGENT

Marieke Zweers
tel.: 0900-8844

 GEMEENTE

© 2020 Dorpsbelang Wytgaard