Kaatsen

Contactgegevens

Arnold Jorna
tel.: 
06 22 55 35 86

  • Facebook
Keatsferiening
Mei Elkoar Nei Libben

 

MENL is een actieve vereniging met enthousiaste leden. Jaarlijks worden er voor en door de leden diverse kaatsactiviteiten georganiseerd zoals: 
de ouder- en kindpartij, ledenpartijen en competitiekaatsen. Op onze website is informatie te vinden voor leden, maar ook voor niet-leden. 


gras.jpg

 CONTACT

Marlies Roorda

Secretaris

 FACEBOOK

  • White Facebook Icon

 DOARPSBELANG

 WIJKAGENT

Marieke Zweers
tel.: 0900-8844

 GEMEENTE

© 2020 Dorpsbelang Wytgaard