top of page

Buurtpreventie

whatsapp-buurtpreventie.jpg
Contactgegevens
Buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie. We kennen twee vormen van buurtpreventie.

Vorm 1

WhatsApp Buurtpreventie groep en WhatsApp buurtpreventie-borden. WhatsApp groepen en buurtpreventie-borden, zijn een goed middel om

bij te dragen aan een leefbare en veilige buurt.

Inmiddels zijn in Wytgaard al diverse WhatsApp groepen op deze wijze actief.

Vorm 2

Buurtpreventieteam. Een buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Het team maakt onderling afspraken over wat ze gaan doen bij hun rondes door de wijk of het

dorp. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken hoe vaak ze een rondje lopen, op welke tijdstippen en aan welke punten ze extra aandacht schenken.

De leden van de teams zijn opgeleid tijdens een introductiecursus. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doelstelling van buurtpreventie, communicatievaardigheden, stressvolle situaties en

bevoegdheden. Het team werkt nauw samen met andere organisaties die ook in de buurt werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie, het dorpsbelang/wijkbestuur en het welzijnswerk.

Buurten die in één van deze buurtpreventievormen geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met dorpsbelang. 

bottom of page