Vergaderdata

Vragen?

Vanaf 19:30 uur is er, voorafgaand aan de vergadering, gelegenheid om langs te komen met vragen.
(Graag wel even van te voren aanmelden bij één van de bestuursleden).

Vergaderdata 2021
  • 4 jan. 

  • 1 feb.

  • 1 mrt.

  • 26 mrt. jaarvergadering

  • 12 apr.

  • 3 mei

  • 7 juni

  • 5 jul.

gras.jpg

 CONTACT

Marlies Roorda

Secretaris

 FACEBOOK

  • White Facebook Icon

 DOARPSBELANG

 WIJKAGENT

Marieke Zweers
tel.: 0900-8844

 GEMEENTE

© 2020 Dorpsbelang Wytgaard