top of page

Bereikbaarheid fietsroutes richting Leeuwarden

Via dit bericht wil de Gemeente Leeuwarden u graag op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid van Leeuwarden. En dan voornamelijk over de fietsroutes.

Middelsee

In Middelsee wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van 3200 woningen. Dit betekent al enige tijd dat er voor de fietsroutes wijzingen, stremmingen en omleidingen zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit voor fietsers en andere weggebruikers op sommige momenten ten koste gaat van het fietsgemak en de bereikbaarheid. Helaas zullen er de komende tijd nog wel eens vaker omleidingen of stremmingen zijn. Er rijdt op sommige momenten groot en zwaar vrachtverkeer. Dan is het belangrijk dat we de omgeving veilig houden voor alle weggebruikers. We maken daarom ook afspraken met deze aannemers. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet achteruit het werkterrein verlaten, ze moeten stapvoets rijden en ze moeten met schone banden rijden.

We hebben een overzicht gemaakt van de fietsverbindingen door Middelsee. In dit overzicht leest u terug tot wanneer een fietspad is gesloten of wanneer er een nieuw gedeelte wordt geopend. We hopen dat u door dit overzicht iets beter inzicht krijgt in de planning hiervan. Uiteraard worden omleidingen en stremmingen altijd tijdig met borden op de route zichtbaar.

Unia

Daarnaast wordt er ook in De Zuidlanden nog volop gebouwd. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van het buurtschap Unia. De aannemer is vanaf het moment dat het contract ingaat verantwoordelijk voor de veiligheid. Dit betekent helaas ook dat het fietspad door Unia weer gestremd wordt. We hebben goed onderzocht of het fietspad open kon blijven. Of kon er misschien een tijdelijke fietsroute aangelegd worden? Helaas blijkt beide niet mogelijk. Er komt tijdens de werkzaamheden te veel en te zwaar vrachtverkeer door het gebied. Daarom is besloten dat we het fietspad sluiten. Helaas kunnen we nog geen definitieve datum noemen.

Tot slot

Algemene en actuele informatie over werkzaamheden in Middelsee leest u vanaf eind augustus ook hier: Bewonersinformatie - Middelsee.


Comments


bottom of page