top of page

Extra service grof tuinafval

Geachte bewoner(s),


Met deze brief willen wij u erop attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Wytgaard, dit jaar weer in de gelegenheid stelt om uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.


Op onderstaande weekenden kunt u uw tuinafval van 08.00 uur - 19.00 uur in de hoek van de parkeerplaats bij de school aan de Fopma’s reed deponeren:

  • Zaterdag 25 maart 2023

  • Zaterdag 1 april 2023

Wilt u in verband met de veiligheid erop letten dat het geen speelplaats is voor kinderen, dat is te gevaarlijk. Daarnaast is het nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval te deponeren. Vrijwilligers van dorpsbelang Wytgaard zien erop toe dat dit niet gebeurt.


Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl.


Comentários


bottom of page