top of page

Het Grote Fiets- en Wandeldebat 2023

LEEUWARDEN - In aanloop naar de provinciale verkiezingen op 15 maart organiseren VVN, Stichting SBV, Fietsersbond, Wandelnet en ANWB het Grote Fiets- en Wandeldebat 2023. Dragen nieuwe fiets- en wandelpaden bij aan ons bruto provinciaal geluk? En geven we in nieuwe woonwijken voorrang aan fietsers en voetgangers? Deze en meer vragen bespreken we op donderdagavond 9 maart met lijsttrekkers van diverse politieke partijen. Het debat wordt geleid door de landelijke directeuren van de Fietsersbond en Wandelnet.


De debatavond wordt ingeleid door Erik Scherder, de bekende hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal ingaan op het positieve effect van bewegen op zowel onze mentale als fysieke gezondheid.

Laat je hersenen niet zitten, is zijn stelling, waarmee hij oproept tot meer bewegen en actieve mobiliteit. Want volgens Scherder heeft al dat bewegen wel degelijk een positief effect op kennis verwerven, inzicht krijgen en creativiteit. En dan vooral bij senioren (en junioren) die géén actieve leefstijl hebben. Met alle gevolgen van dien.


Door meer te bewegen verklein je de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, maar ook suikerziekte type 2. En dat zorgt er weer voor dat je minder kans hebt op het krijgen van dementie. Doen we niks, dan kost dat de BV Nederland 260 miljard euro in 2060. Geld wat we met z’n allen moeten opbrengen. Bewegen we meer, dan levert het mens & samenleving nu, straks en later heel veel op qua gezondheid én financieel.


Stevig debat

Na de lezing gaan we uitgebreid in debat met de politici en het publiek. De discussie staat onder leiding van de landelijke directeuren van de Fietsersbond, Esther van Garderen en Wandelnet, Ankie van Dijk. Zij doen dat op basis van stellingen rond actuele onderwerpen als brede welvaart, recreatief medegebruik, verkeersveiligheid en -educatie en meer ruimte voor natuur en recreatiegebieden. Ze bevragen de lijstrekkers naar hun ideeën voor actieve mobiliteit en geven mensen in de zaal de gelegenheid hun geluid te laten horen.


Eén ding verklappen we alvast: hoewel alle partijen zeggen dat meer bewegen belangrijk is, zijn er nauwelijks concrete voorstellen in de verkiezingsprogramma’s te vinden die het fietsen en wandelen verder stimuleren.


Inschrijven

Het verkiezingsdebat vindt plaats op donderdagavond 9 maart in Theater De Bres, Schoolstraat 4 in Leeuwarden. De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree is vrij: inschrijven is nodig en vol = vol. Aanmelden kan via fryslan.fietsersbond.nl/debat/ of fryslan@fietsersbond.nl
Commenti


bottom of page